Þrjótrunn: A North Romance Language

Texts


The Tower of Babel

Tyrrsa Báfli
(Prímur lifir Móse 11, 1-9)

 1. Tótur mundurs tyna ún sól lyng únn jökull örb.
 2. Kvanda þissi pertruð á eystitjarrsa, kæpriruð þissi köpp í Sínearitjarr heftiruð ekki.
 3. þissi dískruð únns öltursu: „Ytt, þekmur nær latrir kökmur þissar í þok.“ þissi osruð letir í lok petri bitmin í lok kimti.

Pater Noster (Our Father)

Ceremonial Version

Patir nostir
(Matteusibonþáfl 6, 9-13)

 • Patir nostir, tög er í kjal,
 • Settiþikist næminn.
 • Vin rægn.
 • sjá þátt tvo oltir, kæsig í tjarr tög í kjöl.
 • næfur höði nostur köttiðun pán.
 • Perdóttu næfur nostur défit tög eð nær perdóðmur nöstir dæftrifur.
 • Ídúk nær í tjattatjón, már lifir nær á möld.
 • Kvor tví ert rægnsu, potirsu glærsa hákur eð itinmett.

Modern Version

Patir nostir
(Matteusibonþáfl 6, 9-13)

 • Patir nostir, tög er í kjal,
 • Settiþikist næminnsu .
 • Rægnsu vin.
 • Oltirsa tvo sjá þátt, kæsig í tjarr tög í kjöl.
 • Dátu næfur höði köttiðun pánsu nostur.
 • Perdóttu næfur défitsu nostur tög eð nær perdóðmur dæftrissir nöstir.
 • Ídýktu nær í tjattatjón, már lifratu nær á möld.
 • Kvor tví ert rægnsu, potirsu glærsa hákur eð itinmett.

Fiat Lingua

Sjá lyng. lyng því.


Weekly Vocab

#5.1

Kúmisjósa haft dékis rigir kapniturr. Þissa haft tinir altúr jöst 73 mjötrur. Grýr irð niskrir þissir lævir kapnarsar lok þissu.

The committee have decided to erect a bell tower. It will be exactly 73 meters tall. They will need a crane to lift the bells into place.

Pjötrirsi pirðruð rétir svær.

The fishermen have lost their nets.

#1.1.1

birch björkur
werewolf höminnlupur
to save (money) résjörvir
to conquer kúkýstir
motif þémt
ribbon tree manatuörbur
to concuss kúkytir

#5.2

Celestial Bodies

sun sól
mercury Mjörkrir
venus Ænn
earth tjarr
moon
mars Márs
jupiter Ör
saturn Sátnur
uranus Órnur
neptune Njöpnur

Week Days

English Þrjótrunn derived from
Monday lúnidé
Tuesday mærturdé Márs
Wednesday mjörkridé Mjörkrir
Thursday ördé Ör
Friday ýnirrdé Ænn
Saturday sætnidé Sátnur
Sunday sælldé sól

#1.1.2

forest þörstur
mushroom þungur
to look for kirkir
to find (after searching) kæprir
base, bottom þundur
moss muskur
basket kist
pine needle pínurökur
each öður
always seppir
The forest is over there. Þörstursa ert ekki.
I like mushrooms very much! ama þungar.
I often go searching for mushrooms in the forest.
She kept the mushroom that I tripped over.
At the base of which tree did you find that mushroom?
There is no moss on the base of that tree. Ekki ert muskur þundsu örbrur kvissir.
Put the mushroom in the basket. Póntu þungsu í kistsa.
These baskets, the handles of which are made of pine needles, are useful.
That is the woman to whom I give each of the mushrooms. Kvissa ert þéfnsa tög onn þung.
I always go looking for mushrooms in the forest through which we walked today.

#1.1.3

doctor miðkur
healer sántur
medicine miðkin
ear eyrk
eye okl
friend enkur (m), enkin (f)
to itch prýðir
to scratch skernir
pain dolur
to hurt dölir
diagnosis jagratjænndérkæpratjó
to heal, to cure sánir
ill máltur, jögrur {formal}
illness jagratjó
She is my doctor. Þissa ert miðkur myr.
Our friends are ill. Enki nöstri sutt mælti.
She will cure my friends. þissa haft sánir enkar mjær.

#5.3

apple mjöl
bread pænn
schedule hórær
wagon körr
bus hórærikörr
train tregnir
ticket skjöðul
bus ticket hórærikerriskjöðul
train ticket tregniskjöðul
butter bútur
cheese kæsir
cream natt
ink þólg
fruit þrúttur
mush dættur
jam/marmelade þrýttidættur
milk láttur
noddles/pasta past
salad salat
sausage síkk
soap sápa
free of duties kvittur
mark, sign, tag sign
postage stamp kvittsign
toilet lætrin
paper pepirr
toilet paper lætrinipepirr

#1.1.4

bunny, rabbit kykkull
ferret þyrtur
knife kyltill
foreign strænir
help! eit!
blood! söngur
That bunny has a knife! Kviss kykkull tett kyltil!
This is my ferret. She likes to dance. Híg ert þyrtur myr. Þiss amt ballir.

The Hitchhiker's Guide

Book titles:

The hitchhiker's guide to the galaxy Védúskis kilimarunn pölkurvjáturrsir

Phrases

Happy New Year! Þælkt önn!
Merry Christmas! Hjalri Nátli!
Merry Christmas and a Happy New Year! Hjalri Nátli þælkt önn!

Relay 14

Séttjó á rít nyptur

(Pars ún)

Hákur deð saktars spósas eyriköllrirsu tög hef þuð bindétt úst etti, spóssis mitt þissuð spæsinis sve, þiss rékið kæsig:

, Mörkur, ligust á höði , Mer, í þélk tríst tjöppri, í sól plý, sánur jögrur, ríkur peypir, hefja kyrrir uttur ún sól spírt úð sól korpur. úra dönn tif ömur mjú honur mjú hákur itinmett.

spæsinsa dík jökullsu þissi:

, Mer, ligust á höði , Mörk, í þélk tríst tjöppri, í sól plý, sán jagur, rík peypir, hefja kyrrir uttur ún sól spírt úð sól korpur. úra dönn tif ömur mjú honur mjú hákur itinmett.

(Pars dve)

Hákur dík saktars: Prökmur nær!

onnir prestir pjörni prekið ótt kattið kæsig:

Ör, erttu seppir klárr,
Þæfur, splintu í véttsa,
Ólnur, ípittu vjá þissur,
Kirir, eittu þissa kréskir,
Dján, splintu að nótt,
Njöpnur, erttu trökkill kvanda þissa nægað í supirþik tvo,
Olur, íflátu vélsa, réþrígtu últarsar þissur,
Þaunn, dátu þissir umbur prótíttjun,
Þortun, erttu bon þissir,
Ænn í eyriköllrirsu ömurr, kúlegtu þissa,
Álfi ýltipopull, kúdýkt ær þissa issinn bindétt,
kvanda þissa kúittað uttur kyrrinn ömur kúþínt.
Kæsig sjá þissuð hákur itinmett.

December 15th, 2009
Comments? Suggestions? Corrections? You can drop me a line.
Schwerpunktpraxis